Үйлдвэрлэлийн компани СолеВит
Абакан, ст. Пушкина, 213д
+7 (3902) 22‒56‒09, +7 (923) 210‒60‒50
bey.k@mail.ru

Хээлтэй үхэрт зориулсан (дээд зэргийн) «СолеВит премикс ВМ»

Хээлтэй үхэрт зориулсан (дээд зэргийн) «СолеВит премикс ВМ»
Витаминно-минеральные рецепты для КРС уровня ПРЕМИУМ содержат максимальный набор витаминов, микроэлементов и значительную добавку макроэлементов

Хээлтэй үхэрт зориулсан зориулагдсан «СолеВит премикс ВМ» бүтээгдэхүүн (нэг үхэрт хоногт 70-100 г шахдас)

Давуу тал:

Энэхүү шахдас нь ураг үүсэхэд нэн шаардлагатай А, Д, Е бүлгийн нэмэлт витаминуудыг агуулдаг бөгөөд, төллөхөд гөрөх эрсдэлийг багасгаж байдаг. Энэхүү долооцыг хэрэглэснээр үр хөврөл бойжих, төллөхөд гарах хүндрэлийг 2-3 дахин багасгах боломжыг олгодог. Бүтээгдэхүүний найрлагад микроэлементүүд болон Бейскийн орд газрын монтмориллонит (улаан шавар) орсон бөгөөд энэ нь хоол боловсруулалтыг хэвийн болгох, чанар муутай тэжээлтэй холбоотой бэрхшээлийг арилгахад тусалдаг. Тэжээлд маш бага агуулагддаг макро элементийн нэг бол хүхэр бөгөөд эрүүл чийрэг төл бойжуулан авахад нөлөөлөх ба үндсэн амин хүчлүүдийн нийлэгжилт, араг яс бүрэлдэхэд нөлөөлдөг. Хоол боловсруулалтыг 15-20% нэмэгдүүлдэг. Энэ нь гэдэсний булчирхайн микрофлорыг хурдацтай хөгжүүлэх, амьтанд амархан нэвтрэх бичил уураг бэлтгэхтэй холбоотой юм. Иод болон селены өндөр агуулга нь бодисын солилцоог нэмэгдүүлж, дархалааг сайжруулж, өвчнөөс урьдчилан сэргийлдэг.

Хэрэглэх заавар:

Шахдас (шахдасын хэсэг) мал амьтан хүрэхүйц газар байрлуулж, уух усаар хангана.

Хадгалах заавар:

Хуурай нөхцөлд 2 жил хадгална.

Сопутствующая бүтээгдэхүүн Үхэр Премиум

Дуудлага захиалах